Predstavujeme Vám typy dverí a ich technické možnosti, ktoré môžete ľubovoľne kombinovať a na základe čoho spoločne navrhneme Vaše vysnívané dvere presne na mieru.
  • Všetky dvere sú vyrábané podľa presne zameraných stavebných otvorov. Naše rozmerové možnosti nepoznajú hranice, ani čo sa týka veľkosti stavebných otvorov, ani pri hrúbke ostení. 
  • Hranu krídla si môžete zvoliť hranatú alebo karnis. Zámky sú bez príplatku - (BB) cilindrické, (PZ) fabkové, (WC) so zámkom na WC. 
  • Pánty dverí môžu byť obyčajné, dvojdielne, trojdielne alebo 3D, pribezfalcových dverách používame viditeľné alebo skryté pánty značky TECTUS a pri technických dverách je to podľa predpisov VN alebo VX. 
  • Na želanie vieme dodať k dverám aj kľučky podľa vlastného výberu
dvere SOLID
Tento typ plných hladkých dverí môže mať horizontálnu alebo vertikálnu kresbu dreva. Dekor dverí a zárubní sa môže líšiť. Krídlo je možné objednať už na existujúcu kovovú zárubňu podľa STN normy ale taktiež vieme dodať aj slepú zárubňu samostatne. Obložky zárubní sa režú pod 45°uhlom bežne, na požiadavku aj pod 90°uhlom s hranatými obložkami.
 
 

dvere FUSION

Práve tieto modely dverí bývajú najčastejšie dopytované.Na ploche dverí môžeme kombinovať jeden alebo aj viac 1 cm širokých nerezových pásov naraz. Podmienkou ale je, aby tieto pásy presahovali cez celé dvere od okraja po okraj. Viac pásov vieme dať najbližšie k sebe na 5 cm. Prelínanie pásov nie je vyrobiteľné. Ako náhradu za nerezový pás, vieme samozrejme použiť aj pás v každom jednom lamino povrchu, s dodržaním hore uvedených pravidiel.

 

dvere UNIT

Ako doplnenie existujúceho katalógu predstavujeme ďalšie možnosti intarzií. UNIT dvere sú vyskladané z obdĺžnikovitých tvarov s úmyselným delením a s týmto skladaním dekorov vytvárame zaujímavé efekty (šachovnica). Vnútorná skladba intarzií sa dynamicky mení pri zväčšovaní a zmenšovaní vonkajších rozmerov dverí. Výnimkou sú úzke pásy, ktoré sú vždy fixné. Obe strany dverí musia byť rovnaké. Máme tu ďalšiu úroveň v intarzii, kde ľubovoľne kombinujeme dva a viac dekorov na jednej ploche. Pravidlá pri navrhovaní tohto typu sú rovnaké ako pri UNIT dverách z jedného dekoru.

 
 

presklené a kazetové dvere KLASIK

Toto je rodina modelov, kde sa už z hotových plných hladkých dverí SOLID dodatočne vyrežú malé okienka. Tvar týchto tvorov môže byť: štvorec, obdĺžnik, kruh, elipsa alebo kosoštvorec. Ako výplň do výrezov môžeme použiť sklo alebo drevo (hladké v dekore dverí) a tieto sa upevnia so zasklievacími lištami, ktoré sú v hranatej skladbe v dekore dverí alebo oblúkové-striekané jednofarebne.